Studia Waweliana

Studia Waweliana. Tom XX/XXI.

Studia Waweliana. Tom XX/XXI.

Kolejny, podwójny tom rocznika „Studia Waweliana” zawiera teksty wystąpień polskich badaczy na konferencji naukowej Stołeczne katedry Obojga Narodów. Kościoły biskupie w Krakowie i Wilnie, zorganizowanej w 2016 roku w stolicy Litwy z udziałem specjalistów z różnych dziedzin z Polski i Litwy. Artykuł...
90,00 zł
Studia Waweliana. Tom XIX.

Studia Waweliana. Tom XIX.

Kolejny tom rocznika „Studia Waweliana” Wydawnictwa wawelskiego. SPIS TREŚCI Piotr Pajor, Transept katedry krakowskiej jako miejsce kultu Świętego Stanisława w XIV wieku | The Transept of Cracow Cathedral as the Place of the Cult of St Stanislaus in the 14th Century Kazimierz Kuczman, Głowy wawel...
70,00 zł
Studia Waweliana. Tom XVIII.

Studia Waweliana. Tom XVIII.

Teksty opublikowane w tomie XVIII wawelskiego periodyku koncentrują się na problematyce związanej z kolekcją obrazów zgromadzoną przez hr. Karola Lanckorońskiego (1848-1933) w Wiedniu, ofiarowaną przez jego córkę Karolinę w r. 1994 Zamkom Królewskim w Krakowie i Warszawie. Po osobistym wspomnieniu o...
50,00 zł
Studia Waweliana. Tom XVI.

Studia Waweliana. Tom XVI.

Kolejny tom rocznika „Studia Waweliana” Wydawnictwa wawelskiego. SPIS TREŚCI PIOTR M. STĘPIEŃ: Dawne systemy ogrzewania budowli wawelskich (Historic Heating Systems in the Buildings on Wawel Hill – summary) MACIEJ TALAGA: Miecz sprawiedliwości? Nowe spojrzenie na koncerz z dawnego Skarbca Koronne...
50,00 zł
Studia Waweliana. Tom XIII.

Studia Waweliana. Tom XIII.

Kolejny tom rocznika „Studia Waweliana” Wydawnictwa wawelskiego. SPIS TREŚCI  Piotr M. Stępień, Badania i konserwacja baszty Lubranki Studies and Conservation of the Lubranka Tower (Summary) Stanisława Link-Lenczowska, „Kabinet patriotyczny” w zbiorach wawelskich i jego twórca Józef Korwin Brzost...
15,00 zł