Źródła do dziejów

Repertorium Inwentarzy Zamku Wawelskiego | J. Wyrozumski

Repertorium Inwentarzy Zamku Wawelskiego | J. Wyrozumski

Opracowanie naukowe sporządzonego w latach 50. XX wieku przez Jerzego Wyrozumskiego spisu zachowanych w zbiorach polskich inwentarzy, rewizji i lustracji Zamku Królewskiego na Wawelu oraz informacje o tych, które się nie zachowały...
25,00 zł
Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XIX.

Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XIX.

Publikacja jest kontunuacją edycji rachunków budowy zamku krakowskiego z roku 1526, z okresu gdy wielkorządcą był Seweryn Boner (1523 - 1549).
10,00 zł
Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XIII.

Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XIII.

Kaplica Zygmuntowska. Materiały źródłowe 1517-1977.
1,00 zł
Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XVIII.

Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XVIII.

Rachunki budowy zamku krakowskiego 1533, kontynuacja edycji rachunków z okresu gdy wielkorządcą był Seweryn Boner.
10,00 zł
Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XII cz. 1.

Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XII cz. 1.

Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1536-1538.
3,00 zł
Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XII cz. 2.

Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XII cz. 2.

Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1539-1541.
3,00 zł
Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XII cz. 3.

Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XII cz. 3.

Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1542-1545.
3,00 zł
Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XII cz. 4.

Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XII cz. 4.

Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu.
3,00 zł
Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XIV.

Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XIV.

Fabrica Ecclesiae Cracoviensis. Materiały źródłowe do dziejów katedry krakowskiej w XVIII w. z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich.
4,00 zł