Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XVIII.

  • 10,00 zł
  • szt.

Rachunki budowy zamku krakowskiego 1533, kontynuacja edycji rachunków z okresu gdy wielkorządcą był Seweryn Boner.

Autor: Marek Ferenc