Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XIX.

  • 10,00 zł
  • szt.

Publikacja jest kontunuacją edycji rachunków budowy zamku krakowskiego z roku 1526, z okresu gdy wielkorządcą był Seweryn Boner (1523 - 1549).

Autor: Marek Ferenc