Źródła do Dziejów Wawelu. Tom XIV.

  • 4,00 zł
  • szt.

Fabrica Ecclesiae Cracoviensis. Materiały źródłowe do dziejów katedry krakowskiej w XVIII w. z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich.

Autor: Bolesław Przybyszewski