Nekropolia wawelska w latach 1796-1846

  • 145,00 zł
  • szt.

Nekropolia wawelska w latach 1796–1846. Od mauzoleum królewskiego do panteonu narodowego.

„Termin «panteonizacja», popularnie stosowany w odniesieniu do zjawisk zachodzących w katedrze krakowskiej, oznaczał w pierwszej połowie XIX wieku ściśle określony proces rządzący się swoimi prawami i mający własną specyfikę” (ze Wstępu). Poznanie tego procesu daje możliwość zdefiniowania, czym był i jaki miał charakter polski panteon narodowy. Jest to pierwsze opracowanie monograficzne ujmujące na tle szerokiego kontekstu europejskiego zagadnienia związane z kościołem katedralnym, który u progu nowoczesności przekształcił się z królewskiego mauzoleum w ów panteon. Rozważania oparte są na zmianie znaczenia katedry i uwzględniają przy tym wszystkie powstałe wówczas epitafia oraz pomniki nagrobne.

Weronika Rostworowska-Kenig – historyczka sztuki, kustoszka, kuratorka zbioru Zabytków Sztuki w Metalu Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki. Od 2020 roku jest doktorem nauk o sztuce na podstawie rozprawy pod tytułem: Nekropolia wawelska w 1. połowie XIX wieku na tle przemian społecznych, historycznych i kulturowych. Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych głównie sztuce sepulkralnej oraz współautorka albumu Jan Bułhak. Wawel. Członkini Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz ICOM Polska.

Seria: Biblioteka Wawelska, tom 15

Redakcja: Ewa Zamorska-Przyłuska

Wymiary: 24,5 x 17,5 cm

Strony: 576

Oprawa: twarda