Wawel Wyspiańskiego - katalog wystawy

  • 99,00 zł
  • szt.

Katalog towarzyszący wystawie „Wawel Wyspiańskiego” stanowi pierwsze tak obszerne opracowanie rozległych związków Stanisława Wyspiańskiego ze wzgórzem wawelskim. Pretekst do podjęcia tematu i zorganizowania ekspozycji stanowiła 120. rocznica wydania dramatu Akropolis oraz rozpoczęcia prac (wspólnie z Władysławem Ekielskim) nad projektem Akropolis. Zaproszeni autorzy esejów i 288 not katalogowych prezentują dzieła Wyspiańskiego związane z zamkiem i katedrą oraz twórczość innych artystów, która oddziałała na jego wyobraźnię. Opisane zostały pierwsze wydania jego utworów literackich, dokumenty, książki stanowiące podstawę studiów oraz inne przedmioty budujące wawelską ikonosferę Wyspiańskiego. Katalog pozwala zapoznać się z koncepcjami artystycznymi i architektonicznymi oraz planami przebudowy i restauracji wnętrz zamkowych, zapoczątkowanymi ideowo przez wspomniany wizjonerski projekt Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego Akropolis.

 

Autorzy esejów: Wojciech Bałus, Agnieszka Janczyk, Dorota Jarząbek-Wasyl

Autorzy not katalogowych: Agnieszka Bagińska, Aneta Biały, Halina Billik, Irena Buchenfeld, Urszula Dragońska, Anna Gorgoń, Renata Higersberger, Agnieszka Janczyk, Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Marcin A. Klemenski, Adam Korczyński, Urszula Kozakowska-Zaucha, Arkadiusz Krawczyk, Aleksandra Krypczyk-De Barra, Magdalena Laskowska, Edyta Łężniak, Anna Manicka, Halina Marcinkowska, Marta Marek, Ewa Micke-Broniarek, Monika Ochnio, Aleksandra Oleksiak, Magdalena M. Olszewska, Justyna Osuch, Agnieszka Otroszczenko, Beata Pacana, Katarzyna Pająk, Małgorzata Palka, Monika Paś, Agnieszka Perzanowska, Katarzyna Podniesińska, Beata Romanowicz, Marta Romanowska, Agnieszka Rosales Rodríguez, Fryderyk Rozen, Anna Rudzińska, Agnieszka Skalska, Beata Skoczeń-Marchewka, Maria Skrzypczak-Latzke, Magdalena Święch, Izabella Wiercińska, Katarzyna Winiarska

Redakcja: Ewa Zamorska-Przyłuska, opracowanie graficzne: Józefina Wiśniewska, Marek Sokołowski

Ilość stron: 552